Obrana sinopsisa disertacije - Toma ŠIMUNDŽA

Obrana sinopsisa disertacije - Toma ŠIMUNDŽA

U petak 9. veljače 2024. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 15.00 sati, Toma ŠIMUNDŽA, mag. art./dipl. oecc./dipl. bibl., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Shizoanalitički pristup filmskom narativu uz neurofilmološku dogradnju pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Rajko Petković, prof. dr. sc. Nikica Gilić, doc. dr. sc. Tomislav Šakić.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Toma ŠIMUNDŽA
Obrana doktorskog rada - mr. sc. Joško BARBIR

Obrana doktorskog rada - mr. sc. Joško BARBIR

U utorak 13. veljače 2024. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat), s početkom u 13.00 sati, mr. sc. Joško BARBIR javno brani doktorski rad pod naslovom Provedba kontekstualnog učenja i poučavanja u nastavi iz perspektive nastavnika osnovnih škola pred stručnim povjerenstvom u sastavu:  izv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić, doc. dr. sc. Ana Marija Iveljić i prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić.

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - mr. sc. Joško BARBIR
Obrana sinopsisa disertacije - Marijana DLAČIĆ

Obrana sinopsisa disertacije - Marijana DLAČIĆ

U četvrtak 8. veljače 2024. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.00 sati, Marijana DLAČIĆ, prof., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Odnos središta i periferije: primjer Osora te Velog i Malog Lošinja tijekom mletačke uprave (1409. – 1797.) pred stručnim povjerenstvom u sastavu:  prof. dr. sc. Milorad Pavić, doc. dr. sc. Zdenko Dundović i dr. sc. Nikola Markulin.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Marijana DLAČIĆ
First1617181921232425Last