Obrana sinopsisa disertacije - Luan GASHI

Obrana sinopsisa disertacije - Luan GASHI

U srijedu 28. veljače 2024. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, dvorana u suterenu), s početkom u 12.00 sati, Luan GASHI, mag. archeol., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Bridging the Gap: An Interdisciplinary Study of Anthropology and Archaeology in Kosovo pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić, izv. prof. dr. sc. Ivana Kružić i prof. dr. sc. Ante Uglešić. Obrana će se održati na engleskom jeziku.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Luan GASHI
Obrana sinopsisa disertacije - Goran Pavao MLADINEO

Obrana sinopsisa disertacije - Goran Pavao MLADINEO

U srijedu 21. veljače 2024. godine na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru (R. Boškovića 5, I. kat, Velika dvorana), s početkom u 10.00 sati, Goran Pavao MLADINEO, prof., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Prijelaz Višana s rimokatoličke na pravoslavnu vjeru u razdoblju između dva svjetska rata pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zlatko Begonja, dr. sc. Zdravka Jelaska Marijan, viša znanstvena suradnica, i doc. dr. sc. Branko Kasalo.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Goran Pavao MLADINEO
First1516171820222324Last