Kritički poligon

Kritički poligon

Serija od tri dvodnevne radionice kritike izvedbenih umjetnosti u sklopu projekta Kritički poligon namijenjena je studentskoj populaciji s namjerom da se mlade ljude potakne na aktivno i angažirano promišljanje izvedbenih umjetnosti te jačanje kreativne i analitičke misli.

Pročitaj više
Kritički poligon
Obavijest o novom terminu javne obrane teme doktorskog rada (sinopsis)

Obavijest o novom terminu javne obrane teme doktorskog rada (sinopsis)

Zbog spriječenosti člana stručnog povjerenstva, otkazuje se obrana teme doktorskog rada (sinopsis) Luana GASHIJA, mag. archeol., pod naslovom Bridging the Gap: An Interdisciplinary Study of Anthropology and Archaeology in Kosovo, zakazana za srijedu 28. veljače 2024. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, dvorana u suterenu), s početkom u 12.00 sati, pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić, izv. prof. dr. sc. Ivana Kružić i prof. dr. sc. Ante Uglešić.
Javna obrana će se održati u petak 1. ožujka 2024. u 12.00 sati na Odjelu za arheologiju (Obala kralja P. Krešimira IV., br. 2, prizemlje) u učionici br. 101.
Obrana će se održati na engleskom jeziku.

Pročitaj više
Obavijest o novom terminu javne obrane teme doktorskog rada (sinopsis)
Obrana sinopsisa disertacije - Luan GASHI

Obrana sinopsisa disertacije - Luan GASHI

U srijedu 28. veljače 2024. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, dvorana u suterenu), s početkom u 12.00 sati, Luan GASHI, mag. archeol., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Bridging the Gap: An Interdisciplinary Study of Anthropology and Archaeology in Kosovo pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić, izv. prof. dr. sc. Ivana Kružić i prof. dr. sc. Ante Uglešić. Obrana će se održati na engleskom jeziku.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Luan GASHI
Obrana sinopsisa disertacije - Goran Pavao MLADINEO

Obrana sinopsisa disertacije - Goran Pavao MLADINEO

U srijedu 21. veljače 2024. godine na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru (R. Boškovića 5, I. kat, Velika dvorana), s početkom u 10.00 sati, Goran Pavao MLADINEO, prof., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Prijelaz Višana s rimokatoličke na pravoslavnu vjeru u razdoblju između dva svjetska rata pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zlatko Begonja, dr. sc. Zdravka Jelaska Marijan, viša znanstvena suradnica, i doc. dr. sc. Branko Kasalo.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Goran Pavao MLADINEO
First1415161719212223Last