Obrana sinopsisa disertacije - Danijel FIŠTREK

Obrana sinopsisa disertacije - Danijel FIŠTREK

U petak  23. rujna 2022. godine, s početkom u 10.00 sati,  Danijel FIŠTREK, dipl. ing., javno brani temu disertacije (sinopsis) pod naslovom Utjecaj Reinholda Niebuhra  na realizam u međunarodnim odnosima  pred stručnim povjerenstvom u sastavu:  izv. prof. dr. sc. Stipe Buzar,  izv. prof. dr. sc. Petar Popović i doc. dr. sc. Elvis Ražov. Obrana će se održati na Libertas međunarodnom sveučilištu, Trg J.F. Kennedy 6b, Zagreb u dvorani 9A.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Danijel FIŠTREK
Obrane sinopsisa disertacija

Obrane sinopsisa disertacija

U srijedu 14. rujna 2022. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 10.00 sati, Sanda HASENAY, dipl. knjižničarka, javno brani temu disertacije (sinopsis) pod naslovom Razvoj intelektualne, konceptualne i društvene strukture znanstvenog polja prehrambene tehnologije u Republici Hrvatskoj: bibliometrijska analiza i znanstveno mapiranje članaka objavljenih od 1970.  do 2020. pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Drahomira Cupar, doc. dr. sc. Krešimir Zauder i prof. dr. sc. Zoran Velagić.

U četvrtak 15. rujna 2022. godine na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, dvorana 114), s početkom u 12.00 sati, Anamarija GANZA HABJAN, dipl. pov. umj. i talijanistica, javno brani temu disertacije (sinopsis) pod naslovom Slikarstvo i animirani film Vlade Kristla nakon 1963. pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Sandra Križić Roban, znanstvena savjetnica, doc. dr. sc. Mario Županović i izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević.

U četvrtak 15. rujna 2022. godine na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, dvorana 114), s početkom u 14.00 sati, Lana LOVRENČIĆ, mag. (educ.) phil. i mag. (educ.) hist. art., javno brani temu disertacije (sinopsis) pod naslovom Epistemološki potencijal privatne fotografske arhive. Slučaj Petra Dabca pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Ivana Mance, viša znanstvena suradnica, izv. prof. dr. sc. Antonija Mlikota i dr. sc. Hrvoje Gržina, znanstveni suradnik.

 

Pročitaj više
Obrane sinopsisa disertacija
Obrana doktorskog rada - Mislav DEVIĆ

Obrana doktorskog rada - Mislav DEVIĆ

U ponedjeljak 12. rujna 2022. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat), s početkom u 14.00 sati, Mislav DEVIĆ, mag. soc., javno brani disertaciju pod naslovom Odrednice akumulacije socijalnog kapitala stanovništva Zadra: višerazinsko objašnjenje pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željka Tonković, doc. dr. sc. Ivan Puzek  i dr. sc. Anja Gvozdanović, viša znanstvena suradnica.

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Mislav DEVIĆ
Obrana doktorskog rada - Martina MATIŠIĆ

Obrana doktorskog rada - Martina MATIŠIĆ

U petak 2. rujna 2022. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13.30 sati, Martina MATIŠIĆ, mag. phil. i mag. relig., javno brani disertaciju pod naslovom Popularizirana filozofija i filozofija popularnih pojava u srednjoškolskom obrazovanju pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Damir Mladić, izv. prof. dr. sc. Nives Delija-Trešćec i izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić.

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Martina MATIŠIĆ
Obrana doktorskog rada - Marijana MIOČIĆ

Obrana doktorskog rada - Marijana MIOČIĆ

U petak 29. srpnja 2022. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana Senata), s početkom u 10.00 sati, Marijana MIOČIĆ, prof., javno brani disertaciju pod naslovom Teorije i modeli prijelaza djece iz predškolske ustanove u osnovnu školu pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Matilda Karamatić Brčić, prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević i prof. dr. sc. Dijana Vican.

 

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Marijana MIOČIĆ
Obrana doktorskog rada - Ivan ALDUK

Obrana doktorskog rada - Ivan ALDUK

U ponedjeljak 18. srpnja 2022. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat), s početkom u 12.00 sati, Ivan ALDUK, dipl. arheol., javno brani disertaciju pod naslovom Srednjovjekovne fortifikacije u Dalmatinskoj zagori pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Andrej Žmegač, znanstveni savjetnik, prof. dr. sc. Emil Hilje i izv. prof. dr. sc. Laris Borić.

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Ivan ALDUK
Obrana sinopsisa disertacije - Matea LONČAR

Obrana sinopsisa disertacije - Matea LONČAR

U petak 15. srpnja 2022. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 10.00 sati, Matea LONČAR, mag. educ. phil. i mag. educ. philol. ital., javno brani temu disertacije (sinopsis) pod naslovom Evolucija kao metafizički okvir za znanost na temelju Popperove filozofije pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Vučetić, izv. prof. dr. sc. Ante Periša i prof. dr. sc. Ante Vučković.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Matea LONČAR
Obrana sinopsisa disertacije - Josipa ĐIRI

Obrana sinopsisa disertacije - Josipa ĐIRI

U četvrtak 14. srpnja 2022. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13.00 sati, Josipa ĐIRI, mag. phil., javno brani temu disertacije (sinopsis) pod naslovom Raščlamba i tumačenje recepcije Wittgensteinove filozofije u Hrvatskoj pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Dušan Dožudić, znanstveni suradnik, prof. dr. sc. Jure Zovko i doc. dr. sc. Ines Skelac.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Josipa ĐIRI
Obrana doktorskog rada - Kristina MATIJEVIĆ

Obrana doktorskog rada - Kristina MATIJEVIĆ

U četvrtak 07. srpnja 2022. godine s početkom u 13.00 sati  KRISTINA MATIJEVIĆ, mag.oec. javno brani temu disertacije pod naslovom Zdravstvena sigurnost kao nova razvojna paradigma turizma u postpandemijskim uvjetima pred stručnim povjerenstvom u sastavu:  doc. dr. sc. Stipe Buzar, izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, doc. dr. sc. Robert Kopal i doc. dr. sc. Tomislav Klarin. Obrana će se održati na Libertas međunarodnom sveučilištu u dvorani 9A, te putem video prijenosa u aplikaciji Google Meet i moći će se pratiti preko poveznice:  http://meet.google.com/ezs-sari-eeh ili birajte: (HR) +385 1 2772 193, PIN: 539 814 012# , više brojeva: t.meet/ezs-sari-eeh .

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Kristina MATIJEVIĆ
Obrane sinopsisa disertacija

Obrane sinopsisa disertacija

U petak 24. lipnja 2022. godine u prostorijama Centra za jadransku onomastiku i etnolingvistiku Sveučilišta u Zadru (Trg kneza Višeslava 9, dvorana 3.1), s početkom u 18.00 sati, Hrvoje BAZINA, mag. educ. philol. croat., javno brani temu disertacije (sinopsis) pod naslovom Arealna distribucija leksika morske faune u srednjoj Dalmaciji pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević, dr. sc. Vladimir Skračić, red. prof. u miru, i izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić.

U ponedjeljak 27. lipnja 2022. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, Agnes MILOVAN-SOLTER, prof. , javno brani temu disertacije (sinopsis) pod naslovom Analiza glagolskih kolokacija u engleskom jeziku ugovornog prava pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Martina Bajčić, dr. sc. Snježana Husinec, znanstvena suradnica, i izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić.
 

Pročitaj više
Obrane sinopsisa disertacija
First7891012141516Last