Obrana doktorskog rada - Danijel CAREV

U četvrtak  6. srpnja 2023. godine s početkom u 10.00 sati  Danijel CAREV, dipl. oec., javno brani doktorski rad pod naslovom Konkurentnost Republike Hrvatske kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić, doc. dr. sc. Petra Barišić i doc. dr. sc. Davor Perkov. Obrana će se održati na Libertas međunarodnom sveučilištu (Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb) u dvorani 9A.