Obrana sinopsisa disertacije - Anja ŠUTA

U petak 30. lipnja 2023. godine u prostorijama Centra za jadransku onomastiku i etnolingvistiku Sveučilišta u Zadru (Trg kneza Višeslava 9, dvorana 3.1), s početkom u 17.00 sati, Anja ŠUTA, mag. philol. croat. i mag. ling., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Govor Brista – dijalektološko-frazeološki opis pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Filip Galović, prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin i prof. dr. sc. Nikola Vuletić.