Obrana doktorskog rada - Danijel CAREV

Obrana doktorskog rada - Danijel CAREV

U četvrtak  6. srpnja 2023. godine s početkom u 10.00 sati  Danijel CAREV, dipl. oec., javno brani doktorski rad pod naslovom Konkurentnost Republike Hrvatske kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić, doc. dr. sc. Petra Barišić i doc. dr. sc. Davor Perkov. Obrana će se održati na Libertas međunarodnom sveučilištu (Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb) u dvorani 9A. 

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Danijel CAREV
Obrana sinopsisa disertacije - Kornelija ČAKARUN

Obrana sinopsisa disertacije - Kornelija ČAKARUN

U utorak 4. srpnja 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13.00 sati, Kornelija ČAKARUN, mag. philol. angl. i mag. educ. philol. germ., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Exploring English language progress in English-medium instruction (EMI): A case study of undergraduate EMI students of economics pred stručnim povjerenstvom u sastavu: Izv. prof. dr. sc. Sandra Tominac Coslovich, prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović i prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav. Obrana će se održati na engleskom jeziku.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Kornelija ČAKARUN
Obrana sinopsisa disertacije - Anja ŠUTA

Obrana sinopsisa disertacije - Anja ŠUTA

U petak 30. lipnja 2023. godine u prostorijama Centra za jadransku onomastiku i etnolingvistiku Sveučilišta u Zadru (Trg kneza Višeslava 9, dvorana 3.1), s početkom u 17.00 sati, Anja ŠUTA, mag. philol. croat. i mag. ling., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Govor Brista – dijalektološko-frazeološki opis pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Filip Galović, prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin i prof. dr. sc. Nikola Vuletić.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Anja ŠUTA
1234