Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 19.6.2023.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

 

 1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika na znanstveno nastavno radnom mjestu docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija (moralna teologija), na Teološko-katehetskom odjelu (pod točkom  . teksta natječaja) izabran dr. sc. DAMIR ŠEHIĆ
   
 2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika na nastavno radno mjesto predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (kroatistika), u Centru za strane jezike (pod točkom 2. teksta natječaja) izabrana EDA ŠARIĆ
  Odluka o izboru
   
 3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija (povijest filozofije), na Odjelu za filozofiju (pod točkom 3. teksta natječaja) izabrana dr. sc. IVANA RENIĆ
  Odluka o izboru
   
 4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija (filozofija politike), na Odjelu za filozofiju (pod točkom 4. teksta natječaja) izabran JOSIP ĆAPIN
  Odluka o izboru
   
 5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti (povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija), na Odjelu za povijest umjetnosti (pod točkom 5. teksta natječaja) izabrana ANTONELA ČELAN
  Odluka o izboru
   
 6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (teorija i povijest književnosti), na Odjelu za rusistiku (pod točkom 6. teksta natječaja) izabran ANTE BARAN
  Odluka o izboru
   
 7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme (do povratka djelatnika), za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije (romanistika), na Odjelu za talijanistiku (pod točkom 7. teksta natječaja) izabrana DORA KAPETANOVIĆ
  Odluka o izboru
   
 8. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odjelu za informacijske znanosti (pod točkom 8. teksta natječaja) izabrana LJILJANA POLJAK BILIĆ
  Odluka o izboru