Studentski skup o kvaliteti

Odbor za praćenje Bolonjskog procesa organizira u Zadru Prvi studentski skup o kvaliteti koji će se održati 3. i 4. svibnja ove godine. Sam skup je organiziran kroz sekcije, radionice, javnu tribinu, okrugli stol i predavanja. Skup je predviđen za studentice i studente, a okrugli stol i javna tribina za sve dionike (studenti, administracija, nastavno osoblje, vanjski dionici). Službeni jezik skupa je hrvatski. Obrazac s prijavom i sažetak šalju se na goran.djurdjevich@gmail.com i/ili opbp.unizd@gmail.com do srijede, 25. travnja 2012., a o prihvaćanju sažetaka svi će biti obaviješteni do 28. travnja 2012. Opširnije. Prijava. Opis sažetka.