Novi direktorij za katehezu: izazov katehezi i pastoralu danas: zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija Zadar, 24. i 25. rujna 2021.

Novi direktorij za katehezu: izazov katehezi i pastoralu danas: zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija Zadar, 24. i 25. rujna 2021.

Simpozij je organiziran i pripreman dok je u tijeku bio hrvatski prijevod teksta Direktorija za katehezu, stoga su se autori služili originalom na talijanskom jeziku ili njima dostupnim prijevodima dokumenta. Zbornik donosi tekstove pisane na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku.

Pročitaj više
Novi direktorij za katehezu: izazov katehezi i pastoralu danas: zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija Zadar, 24. i 25. rujna 2021.
Panel rasprava u sklopu projekta "Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu"

Panel rasprava u sklopu projekta "Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu"

Pozivamo Vas na  panel raspravu u sklopu projekta "Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu", koja će se održati 31. ožujka 2023., od 11 do 13 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru.

Pročitaj više
Panel rasprava u sklopu projekta "Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu"
1345678910Last