Obrana sinopsisa disertacije - Lovre PANĐA

Obrana sinopsisa disertacije - Lovre PANĐA

U četvrtak 14. prosinca 2023. godine na Sveučilištu u Zadru (Trg kneza Višeslava 9, informatička učionica 1.4), s početkom u 11.00 sati, Lovre PANĐA, mag. educ. geogr., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Razvoj višesenzorskog sustava za modeliranje pluvijalnih poplava u urbanim područjima pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Nina Lončar, doc. dr. sc. Ivan Marić i izv. prof. dr. sc. Ivan Čanjevac.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Lovre PANĐA
Obrane sinopsisa disertacija

Obrane sinopsisa disertacija

U srijedu 13. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.00 sati, Filip LENIĆ, mag. educ. hist., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Odnos crkvenih struktura prema nacionalno-političkim previranjima kroz prizmu službe zadarskog nadbiskupa Petra Dujma Maupasa (1862. – 1891.) pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mateo Bratanić, izv. prof. dr. sc. Zlatko Begonja i doc. dr. sc. Ante Gverić. 

U srijedu 13. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, Luka KNEZ, mag. educ. hist., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Općina Zadar 1980-ih: Nadzor, represija i politička kontrola pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ante Bralić, doc. dr. sc. Ante Delić i doc. dr. sc. Ante Gverić. 

U četvrtak 14. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.00 sati, Irena ČAPETA, prof., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Makarsko primorje u tranziciji od 1980. do 2000. pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ante Bralić, doc. dr. sc. Branko Kasalo i prof. dr. sc. Tado Oršolić. 

U četvrtak 14. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, dvorana u suterenu), s početkom u 11.00 sati, Sara IGLIĆ, mag. archeol., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Model upravljanja arheološkom baštinom: primjer krškog krajolika pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mate Parica, izv. prof. dr. sc. Dario Vujević i dr. sc. Filomena Sirovica, znanstvena suradnica. 

U četvrtak 14. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.30 sati, Danijela PASKA, mag. soc. i mag. ethnol., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Kultura šutnje i medikalizacija ženskog iskustva: kulturnoantropološka analiza diskursa reproduktivnog zdravlja žena pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Danijela Birt Katić, izv. prof. dr. sc. Valerija Barada i doc. dr. sc. Brigita Miloš. 

Pročitaj više
Obrane sinopsisa disertacija
Obrana sinopsisa disertacije - mr. sc. Adrian Josip JEŽINA

Obrana sinopsisa disertacije - mr. sc. Adrian Josip JEŽINA

U četvrtak  14. prosinca 2023. godine, s početkom u 12.00 sati,  mr. sc. Adrian Josip JEŽINA  javno brani temu doktorskog rada pod naslovom Model upravljanja razvojem liderskih kompetencija u jugoistočnoj Europi pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Davor Perkov,  izv. prof. dr. sc. Ivica Zdrilić i izv. prof. dr. sc. Borna Jalšenjak. Obrana će se održati na Libertas međunarodnom sveučilištu (Trg J. F. kennedyja 6b, Zagreb) u kabinetu 28/III.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - mr. sc. Adrian Josip JEŽINA
Obrana doktorskog rada - Vlatka TOMIĆ

Obrana doktorskog rada - Vlatka TOMIĆ

U ponedjeljak 11. prosinca 2023. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat), s početkom u 12.00 sati, Vlatka TOMIĆ, prof., javno brani doktorski rad pod naslovom Staatskunde i hrvatske zemlje sredinom 19. stoljeća – opojmljivanje zemlje i ljudi pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mateo Bratanić, dr. sc. Mladen Ančić, prof. emeritus, i doc. dr. sc. Filip Šimetin-Šegvić.

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Vlatka TOMIĆ
Obrana sinopsisa disertacije - Mislav Stjepan ČAGALJ

Obrana sinopsisa disertacije - Mislav Stjepan ČAGALJ

U ponedjeljak 11. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13.00 sati, Mislav Stjepan ČAGALJ, mag. geogr., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Friends-and-neighbors efekt na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Denis Radoš, prof. dr. sc. Zoran Stiperski i izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić.

 

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Mislav Stjepan ČAGALJ
First34568101112Last