Obrana sinopsisa disertacije - Maja ČUKA

Obrana sinopsisa disertacije - Maja ČUKA

U ponedjeljak 9. listopada 2017. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, Maja ČUKA, dipl. arheol. i prof., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Eneolitik Istre pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Sineva Kukoč, red. prof. u miru, prof. dr. sc. Brunislav Marijanović i doc. dr. sc. Dario Vujević.
Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Maja ČUKA
123456