T r e ć a   o b a v i j e s t, Međunarodna znanstveno-stručna konferenciju „Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu“

T r e ć a o b a v i j e s t, Međunarodna znanstveno-stručna konferenciju „Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu“

Pozdravljamo Vas u ime Programskog i Organizacijskog odbora i pozivamo na Međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju „Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu“ koja će se održati od 19. do 21. listopada 2017. godine na Sveučilištu u Zadru.
Pročitaj više
T r e ć a o b a v i j e s t, Međunarodna znanstveno-stručna konferenciju „Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu“
123456