Međunarodna znanstvena konferencija "Linguistic geography in Croatia and beyond - experiences, challenges, models"

Međunarodna znanstvena konferencija "Linguistic geography in Croatia and beyond - experiences, challenges, models"

Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku Sveučilišta u Zadru poziva Vas na međunarodnu znanstvenu konferenciju Linguistic geography in Croatia and beyond - experiences, challenges, models koja će se održati u Svečanoj dvorani od 25. do 27. travnja 2024.

Pročitaj više
Međunarodna znanstvena konferencija "Linguistic geography in Croatia and beyond - experiences, challenges, models"
Obrana sinopsisa disertacije - Filip ĆURKO

Obrana sinopsisa disertacije - Filip ĆURKO

U utorak  23. travnja 2024. godine, s početkom u 12.00 sati,  Filip ĆURKO, univ. spec. oec., javno brani temu doktorskog rada pod naslovom Model mjerenja kvalitete življenja u velikim gradovima pred stručnim povjerenstvom u sastavu:  prof. dr. sc. Krešimir Buntak,  izv. prof. dr. sc. Silvija Šiljeg i doc. dr. sc. Jasminka Samardžija. Obrana će se održati na Libertas međunarodnom sveučilištu (Trg J. F. Kennedyja 6b, Zagreb) u kabinetu 28/III.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Filip ĆURKO
First7891012141516Last