Natječaj za stručno usavršavanje nenastavnog osoblja u okviru alijanse EU-Conexus

Natječaj za stručno usavršavanje nenastavnog osoblja u okviru alijanse EU-Conexus

Sveučilište u Zadru objavljuje Natječaj za financiranje mobilnosti nenastavnog osoblja koju je moguće ostvariti do 31. kolovoza 2022. godine u okviru alijanse EU-Conexus.

U sklopu ovog Natječaja moguće je realizirati mobilnost na ustanovama koje su članice EU-Conexus alijanse:

  1. Sveučilište La Rochelle u Francuskoj - LRUniv,
  2. Poljoprivredno sveučilište u Ateni u Grčkoj - AUA,
  3. Sveučilište u Klaipedi u Litvi - KU,
  4. Tehničko sveučilište u Bukureštu u Rumunjskoj - UTCB,
  5. Katoličko sveučilište „San Vicente Martir“ u Valenciji u Španjolskoj - UCV.

Obrazac prijave s ostalom dokumentacijom potrebno je poslati u PDF formatu na iro_unizd@unizd.hr ili osobno dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju, zgrada rektorata, I. kat minimalno 45 dana prije početka planirane mobilnosti.

Cjelokupni tekst natječaja možete pronaći OVDJE.