Međunarodni znanstveni skup "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana" / Convegno internazionale "Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico"

Međunarodni znanstveni skup "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana" / Convegno internazionale "Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico"

U organizaciji Odjela za talijanistiku 5. i 6. listopada 2023. održava se četrnaesti po redu Međunarodni znanstveni skup Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Convegno internazionale Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico.

Pročitaj više
Međunarodni znanstveni skup "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana" / Convegno internazionale "Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico"
Obrana sinopsisa disertacije - Mirna TKALČIĆ SIMETIĆ

Obrana sinopsisa disertacije - Mirna TKALČIĆ SIMETIĆ

U srijedu 11. listopada 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (Mihovila Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 14.00 sati, Mirna TKALČIĆ SIMETIĆ, mag. anthrop. i mag. ethnol. et anthrop., javno brani temu doktorskog rada pod naslovom „Gradovi nakon potresa: Zagreb i Petrinja iz perspektive antropologije budućnosti“  pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tomislav Oroz, izv. prof. dr. sc. Tihana Rubić i dr. sc. Saša Poljak Istenič, znanstvena suradnica.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Mirna TKALČIĆ SIMETIĆ
Znanstveni simpozij 11. Anatomija otoka - Otok na stolu: Mediteranska prehrana između globalnih procesa i lokalnih otočnih znanja

Znanstveni simpozij 11. Anatomija otoka - Otok na stolu: Mediteranska prehrana između globalnih procesa i lokalnih otočnih znanja

Ovogodišnji simpozij održat će se u Jelsi na otoku Hvaru od 28. do 30. rujna, a svoja će istraživanja predstaviti 37 domaćih i stranih izlagača koji će održati predavanja vezana za mediteransku prehranu. 

Pročitaj više
Znanstveni simpozij 11. Anatomija otoka - Otok na stolu: Mediteranska prehrana između globalnih procesa i lokalnih otočnih znanja
123