Konačne rang liste za prijem studenata u Studentski dom Sveučilišta u Zadru i Srednjoškolski đački dom Zadar

Konačne rang liste za prijem studenata u Studentski dom Sveučilišta u Zadru i Srednjoškolski đački dom Zadar

Objavljeni su rezultati natječaja za prijem studenata u Studentski dom Sveučilišta u Zadru i Srednjoškolski đački dom u Zadar. Rezultati su dani po godinama studija.
Rang lista prijema za studente koji prvi puta upisuju studij 2015./2016.
Rang lista za studente prve godine preddiplomskog studija
Rang lista za studente druge godine preddiplomskog studija
Rang lista za studente treće godine preddiplomskog studija
Rang lista studente prve godinu diplomskog studija
Rang lista za studente druge godine diplomskog studija
Pročitaj više
Konačne rang liste za prijem studenata u Studentski dom Sveučilišta u Zadru i Srednjoškolski đački dom Zadar
Obrane sinopsisa disertacija

Obrane sinopsisa disertacija

U ponedjeljak 7. rujna 2015. godine na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, prizemlje, dvorana 101), s početkom u 12.00 sati, Stipan DILBER, mag. archeol., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Naselja i stanovništvo u Duvanjskom polju u antičko doba pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Miroslav Glavičić, doc. dr. sc. Ivana Jadrić-Kučan i dr. sc. Dino Demicheli, znan. sur.
U ponedjeljak 7. rujna 2015. godine na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, prizemlje, dvorana 101), s početkom u 13.00 sati, Valentina ZOVIĆ, mag. philol. lat. i graec., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Munificijencije na području rimske provincije Dalmacije pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Miroslav Glavičić, doc. dr. sc. Ivana Jadrić-Kučan i dr. sc. Dino Demicheli, znan. sur.
Pročitaj više
Obrane sinopsisa disertacija
Obrana doktorskog rada - Jasna KOVAČEVIĆ

Obrana doktorskog rada - Jasna KOVAČEVIĆ

U ponedjeljak 7. rujna 2015. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 13.00 sati, Jasna KOVAČEVIĆ, dipl. bibl., javno brani doktorski rad pod naslovom Utjecaj knjižničnih programa na posudbu knjiga i čitanje pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc. dr. sc. Nives Tomašević i doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić.
Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Jasna KOVAČEVIĆ
Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma

Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma

Jutros je na Sveučilištu u Zadru svečano otvorena Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma.
Škola se po prvi puta provodi u okviru projekta „Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače“. Prigodnim riječima povodom otvorenja sudionicima su se obratili prorektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican, zamjenik gradonačelnika Grada Zadra Ivica Vlakić i pročelnik Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra Šime Erlić. Iako je škola organizirana kao dio aktivnosti u projektu obnove Kneževe palače, ideja je da se ona nastavi odvijati i idućih godina, nakon isteka samog projekta.

Pročitaj više
Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma
PUBMET2015 – najnoviji trendovi u znanstvenom izdavaštvu

PUBMET2015 – najnoviji trendovi u znanstvenom izdavaštvu

U tijeku su registracije za znanstveni skup PUBMET2015: Znanstveno izdavaštvo u kontekstu otvorene znanosti, koji će se održati od 24. do 25. rujna 2015. na Sveučilištu u Zadru u organizaciji Odjela za informacijske znanosti (u suradnji s Institutom Ruđer Bošković). Teme uključuju trendove i inovacije u znanstvenoj komunikaciji, primjene inovativnih tehnologija u znanstvenom izdavaštvu, nove oblike znanstvenog komuniciranja i digitalnog izdavaštva, digitalne repozitorije i arhive, najbolje uredničke prakse znanstvenih časopisa, bibliometriju i alternativne metode mjerenja utjecaja znanstveno-istraživačkog rada, novosti u recenzijskom postupku i dr.
U sklopu PUBMET2015 skupa održat će se i radionica o uspješnom pisanju znanstveno-istraživačkih radova!
Pročitaj više
PUBMET2015 – najnoviji trendovi u znanstvenom izdavaštvu
Počinje "Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma"

Počinje "Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma"

U ponedjeljak, 24. kolovoza 2015. godine s početkom u 8.30 sati u Multimedijalnoj dvorani (117) na Novom kampusu Sveučilišta u Zadru, Ul. dr. F. Tuđmana 24i upriličit će se otvorenje Međunarodne ljetne škole kulturnog turizma, koja se provodi u okviru projekta „Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače“, RC.1.1.05-0117.

Počinje "Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma"
Privremene rang liste za prijem studenata u Studentski dom i Srednjoškolski đački dom Zadar

Privremene rang liste za prijem studenata u Studentski dom i Srednjoškolski đački dom Zadar

Objavljeni su rezultati natječaja za prijem studenata u Studentski dom i Srednjoškolski đački dom.

Rezultati su dani po godinama studija.

Rok za predaju žalbi na privremene rezultate traje od 10. kolovoza do 17. kolovoza 2015.

Žalbe se podnose isključivo pisanim putem na adresu:


SVEUČILŠTE U ZADRU
CENTAR ZA STUDENTSKI STANDARD
Povjerenstvo za žalbe
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 d
23000 ZADAR

Naknadna dokumentacija se neće razmatrati, a studenti se mogu žaliti isključivo na izračun bodova.
Pročitaj više
Privremene rang liste za prijem studenata u Studentski dom i Srednjoškolski đački dom Zadar