Privremene rang liste za prijem studenata u Studentski dom i Srednjoškolski đački dom Zadar

Objavljeni su rezultati natječaja za prijem studenata u Studentski dom i Srednjoškolski đački dom.

Rezultati su dani po godinama studija.

Rok za predaju žalbi na privremene rezultate traje od 10. kolovoza do 17. kolovoza 2015.

Žalbe se podnose isključivo pisanim putem na adresu:

SVEUČILŠTE U ZADRU
CENTAR ZA STUDENTSKI STANDARD
Povjerenstvo za žalbe
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 d
23000 ZADAR

Naknadna dokumentacija se neće razmatrati, a studenti se mogu žaliti isključivo na izračun bodova.

studenti koji su upisali prvi puta prvu godinu preddiplomskog studija

studenti 1. godine preddiplomskog studija

studenti 2. godine preddiplomskog studija

studenti 3. godine preddiplomskog studija

studenti 1. godine diplomskog studija

studenti 2. godine diplomskog studija