Konačne rang liste za prijem studenata u Studentski dom Sveučilišta u Zadru i Srednjoškolski đački dom Zadar

Objavljeni su rezultati natječaja za prijem studenata u Studentski dom Sveučilišta u Zadru i Srednjoškolski đački dom u Zadar. Rezultati su dani po godinama studija.

Rang lista prijema za studente koji prvi puta upisuju studij 2015./2016.

Rang lista za studente prve godine preddiplomskog studija

Rang lista za studente druge godine preddiplomskog studija

Rang lista za studente treće godine preddiplomskog studija

Rang lista studente prve godinu diplomskog studija

Rang lista za studente druge godine diplomskog studija

   

Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski i učenički dom informacije o smještaju mogu pogledati ovdje.

Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u Srednjoškolskom đačkom domu smještaj moraju potvrditi do 10. rujna 2015. voditeljici Studentskog doma (tel.: 023/ 203 005; e-mail: alisa.peric@unizd.hr).

Odluka Povjerenstva za žalbe o žalbama studenata na Privremenu rang listu sudionika u natječajnom postupku za ostvarivanje prava na smještaj u Studentski dom Sveučilišta u Zadru i Srednjoškolski đački dom Zadar.