Obrana sinopsisa disertacije - Deni VLAČIĆ

Obrana sinopsisa disertacije - Deni VLAČIĆ

U utorak 7. prosinca 2021. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, Deni VLAČIĆ, mag. hist., javno brani temu disertacije pod naslovom Demografske promjene u Labinu tijekom 19. stoljeća pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Kristijan Juran, izv. prof. dr. sc. Mateo Bratanić I prof. dr. sc. Marko Trogrlić. Zbog ograničenog broja mjesta u dvorani, osobe zainteresirane za praćenje obrane trebaju najaviti svoj dolazak na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr.

 

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Deni VLAČIĆ
Obrane sinopsisa disertacija

Obrane sinopsisa disertacija

U utorak 30. studenoga 2021. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13.00 sati, Marina BUJAS, mag. paed. i mag. soc., javno brani temu disertacije pod naslovom Pretpostavke za kreiranje i izvedbu kurikuluma za inkluziju u osnovnoj školi pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Rozana Petani, izv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić i prof. dr. sc. Dejana Bouillet. Zbog ograničenog broja mjesta u dvorani, osobe zainteresirane za praćenje obrane trebaju najaviti svoj dolazak na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr.

U utorak 30. studenoga 2021. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 14.30 sati, Mia ČOVIĆ, univ. spec. educ.,  javno brani temu disertacije pod naslovom Poticanje razvoja znanstvene pismenosti u ranoj i predškolskoj dobi – pedagoški odgovor na suvremene potrebe društva pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Matilda Karamatić Brčić, izv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić i doc. dr. sc. Ivana Visković. Zbog ograničenog broja mjesta u dvorani, osobe zainteresirane za praćenje obrane trebaju najaviti svoj dolazak na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr.

U srijedu 1. prosinca 2021. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 10.30 sati, Blanka RUNTIĆ, dipl. učiteljica,  javno brani temu disertacije pod naslovom Tehnološka, pedagoška i sadržajna znanja učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Marija Buterin Mičić, prof. dr. sc. Dijana Vican i prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić. Zbog ograničenog broja mjesta u dvorani, osobe zainteresirane za praćenje obrane trebaju najaviti svoj dolazak na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr.

U četvrtak 2. prosinca 2021. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 9.30 sati, Jelena VLAHOVIĆ, prof.,  javno brani temu disertacije pod naslovom Ispitivanje pedagoških i organizacijskih čimbenika kvalitete učenja na radnom mjestu u srednjoškolskom strukovnom obrazovanju pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Daliborka Luketić, izv. prof. dr. sc. Matilda Karamatić Brčić i prof. dr. sc. Neven Hrvatić. Zbog ograničenog broja mjesta u dvorani, osobe zainteresirane za praćenje obrane trebaju najaviti svoj dolazak na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr.

Pročitaj više
Obrane sinopsisa disertacija
Obrana doktorskog rada - Tino TOMAS

Obrana doktorskog rada - Tino TOMAS

U ponedjeljak, 29. studenoga 2021. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.00 sati, Tino TOMAS, dipl. arheol., javno brani disertaciju pod naslovom Gradine na prostoru Imotsko-bekijskog polja pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Martina Čelhar, dr. sc. Marko Dizdar, znanstveni savjetnik, i izv. prof. dr. sc. Dario Vujević. Zbog ograničenog broja mjesta u dvorani, osobe zainteresirane za praćenje obrane trebaju najaviti svoj dolazak na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr.

 

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Tino TOMAS
Obrana sinopsisa disertacije - Dinko TRESIĆ PAVIČIĆ

Obrana sinopsisa disertacije - Dinko TRESIĆ PAVIČIĆ

U ponedjeljak 29. studenoga 2021. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 9.00 sati, Dinko TRESIĆ PAVIČIĆ, dipl. arheol. i prof., javno brani temu disertacije pod naslovom Prostorna analiza pogrebnih praksi na nekropoli srednjeg brončanog doba na nalazištu Jagodnjak-Krčevine pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Martina Čelhar, dr. sc. Marko Dizdar, znanstveni savjetnik, i izv. prof. dr. sc. Dario Vujević. Zbog ograničenog broja mjesta u dvorani, osobe zainteresirane za praćenje obrane trebaju najaviti svoj dolazak na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr.

 

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Dinko TRESIĆ PAVIČIĆ
123