Misija i vizija

   

Misija

Misija Sveučilišta u Zadru temelji se na Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju, koji propisuje sveučilištima da provode znanstvenu, obrazovnu, umjetničku i razvojnu politiku. Zadarsko sveučilište osobito će promicati onu koja je od strateškog interesa za zadarsku regiju. Ta će se politika ogledati u organizaciji i provedbi istraživačkoga i umjetničkoga rada preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija. Sveučilište će sustavno unaprjeđivati svoj organizacijski okvir, usklađeno djelovanje svih svojih sastavnica i razumno korištenje ljudskih i materijalnih resursa. Sveučilište će osiguravati mobilnost studenata i nastavnika (međuodjelnu i međusveučilišnu), razvoj multidisciplinarnih studija i međuinstitucionalnu suradnju, pratiti i nadzirati kvalitetu, konkurentnost i kompetitivnost obrazovnoga, umjetničkoga, znanstvenoga i stručnoga rada. Kao intelektualno najmoćnija i najistaknutija institucija u gradu i regiji te s obzirom na jedinstvenu raznovrsnost okruženja, Sveučilište će predvoditi pokretanje integracijskih i inovativnih projekata potrebnih Sveučilištu, gradu, regiji i Republici Hrvatskoj.

Vizija

Sveučilište u Zadru bit će istraživački usmjereno. Svoj će razvitak temeljiti na reafirmaciji duge akademske tradicije i afirmaciji svojega jedinstvenog prirodnog položaja te intelektualnog i kulturnog naslijeđa. Posebni napori uložit će se u razvoj znanstvenih i nastavnih djelatnosti u područjima prirodnih, tehničkih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti, koja su slabije zastupljena na Sveučilištu u Zadru, a usko su povezana s razvojem gospodarstva.

Ova će se vizija ostvariti u partnerstvu sa svima koji sudjeluju u procesu obrazovanja i istraživanja i sa svima kojima su usluge Sveučilišta i suradnja sa Sveučilištem potrebni: gospodarstvom, društvenom zajednicom, socijalnim partnerima. Ona svoje uporište nalazi u dugoročnom i dosljednom radu na akademskoj izvrsnosti, svrhovitim i dobro osmišljenim ishodima učenja i cjeloživotnom obrazovanju; u težnji prema održivom razvitku, mobilnosti i suradnji s europskim institucijama; u toleranciji i razvoju civilnoga društva, prihvaćanju inovacija te u prirodnom, kulturnom i antropološkom naslijeđu mediteranskoga svijeta, kojemu Zadar i njegovo okruženje oduvijek pripadaju.