Znanstveni skupovi u 2011. godini

TRAVANJ
  • Od 14. do 21. travnja 2011. održat će se međunarodni znanstveni skup i radionica krajobraznog i prostornog planiranja na temu Easy-going landscapes. Organizatori su Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru, Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Društvo arhitekata Zadra te partnerska sveučilišta iz Italije, Španjolske i Portugala. Znanstveni skup održat će se 14. i 15. travnja 2011. u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2), a nakon toga slijedi radionica na Odjelu za geografiju u Novom kampusu Sveučilišta. Rezultati radionice bit će prezentirani 20. travnja u Svečanoj dvorani, a 21. travnja 2011. zadarskoj javnosti na Narodnom trgu. Brošura. Plakat.
SVIBANJ

  • Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja organizira međunarodni znanstveno-stručni skup Dijete i estetski izričaji koji će se održati 13. i 14. svibnja 2011. Suorganizatori su Pädagogische Hochschule Eisenstadt, Odsjek za kroatistiku i slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj i Kazalište lutaka Zadar. Program.

RUJAN
  • Druga međunarodna konferencija Re-Thinking Humanities and Social Sciences pod nazivom „The Zone and Zones - Radical Spatiality in our Times“ održat će se na Sveučilištu u Zadru od 1. do 4. rujna 2011. godine. Sve ostale informacije mogu se pronaći na <http://www.rhss-conference.com> ili se mogu dobiti izravno od Organizacijskog odbora na <rhss.conference@gmail.com>. Poziv

  • Četvrta međunarodna konferencija Zadarski filološki dani održat će se na Sveučilištu u Zadru 30. rujna i 1. listopada 2011. godine. Sve ostale informacije mogu se pronaći na web-stranicama Odjela za kroatistiku i slavistiku ili se mogu dobiti izravno od Organizacijskog odbora na <zfd@unizd.hr>
STUDENI

  • Međunarodni znanstveni skup Mare Loquens.Colloque international sur l'étymologie et la géolinguistique romanes à la memoire de Vojmir Vinja (1921-2007) održat će se na Sveučilištu u Zadru od 11. do 12. studenog 2011. Suorganizatori skupa su Centar za jadranska onomastička istraživanja, Odjel za francuske i iberoromanske studije i Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru. Skup se održava uz potporu Instituta Ramon Llull (Barcelona) i Xunta de Galicia (Santiago de Compostela). Program.