App

Studiji i studenti

Upisi u prvu godinu

  • Studenti koji mijenjaju jednu studijsku grupu na dvopredmetnom studiju, odnosno upisuju samo jedan novi dvopredmetni studij, trebaju se javiti u Ured za ECTS ili na pkalmeta@unizd.hr do 10. srpnja 2020. za ljetni rok, a za jesenski rok do 10. rujna 2020.
  • Dokaze o posebnim postignućima i pravu prednosti pri upisu potrebno je dostaviti Uredu za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija na adresu Mihovila Pavlinovića 1, Zadar ili na e-mail adresu pkalmeta@unizd.hr do 3. srpnja 2020. za ljetni rok, a za jesenski rok do 3. rujna 2020.
  • Kriteriji za sastavljanje rang-lista pri upisu na preddiplomske studijske programe i  integrirani preddiplomski i diplomski studij Sveučilišta u Zadru za akademsku godinu 2020./2021.