Razlikovni program za upis na dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 • Odluka o raspisu natječaja za upis 45 studenata na razlikovni program za upis na dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za stjecanje akademskog stupnja magistar/magistra Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag. praesc.educ.)
 • Natječaj za upis 45 studenata na razlikovni program za upis na dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za stjecanje akademskog stupnjamagistar/magistra Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag. praesc.educ.)
 • Skraćeni natječaj za upis 45 studenata na razlikovni program za upis na dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za stjecanje akademskog stupnjamagistar/magistra Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag. praesc.educ.)

II. rok

 • Odluka o raspisu natječaja za upis studenata u prvu godinu redovitih i izvanrednih jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u II. roku akad. god. 2016./2017.
 • Natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih i izvanrednih jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u II. roku akad. god. 2016./2017.

Upisi u prvu godinu

Izvanredni jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Informacijskih znanosti

 • Odluka o raspisu natječaja za upis 35 studenata u prvu godinu Izvanrednog dvogodišnjeg sveučilišnog diplomskog studija Informacijske znanosti za stjecanje akademskog naziva magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017.
 • Natječaj za upis 35 studenata na Izvanredni dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Informacijske znanosti za stjecanje akademskog stupnja magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) u ak. god. 2016./2017.
 • Skraćeni natječaj za upis 35 studenata u prvu godinu Izvanrednog dvogodišnjeg sveučilišnog diplomskog studija Informacijske znanosti za stjecanje akademskog naziva magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017.
 • Prijava na razredbeni postupak za upis u prvu godinu izvanrednog  jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru u ak. god. 2016./2017.
   

Izvanredni jednopredmetni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 • Natječaj za upis 45 studenata na izvanredni dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za stjecanje akademskog stupnja magistar/magistra Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag. praesc.educ.) u ak. god. 2016./2017.
 • Prijava na razredbeni postupak za upis u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Sveučilištu u Zadru u ak. god. 2016./2017.