Zbornik radova "The verbal kaleidoscope: perspectives on the syntax and semantics of verbs"

Objavljen je zbornik radova The verbal kaleidoscope: perspectives on the syntax and semantics of verbs urednika Mie Batinić Angster i Marca Angstera

Publikacija donosi 11 priloga temeljenih na odabiru izvornih znanstvenih radova predstavljenih na međunarodnome znanstvenom skupu 8th Zadar Linguistic Forum (ZLF2022) - Predicate: from polysemy to arguments održanom u travnju 2022. godine na Sveučilištu u Zadru u suorganizaciji Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru i znanstvenoistraživačkog projekta SARGADA - Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje). Radovi su pisani na engleskom jeziku i prošli su postupak dvostruke recenzije, a razmatraju sintaktičke i semantičke aspekte glagola iz perspektive različitih teorijskih pristupa (npr. kognitivne, generativne, ovisnosne gramatike) donoseći rezultate izvornih istraživanja ponajprije hrvatskoga, talijanskoga, španjolskoga i latinskoga jezika.

Zbornik radova nalazi se u otvorenom pristupu na sveučilišnoj platformi Morepress i može mu se pristupiti preko sljedeće poveznice: https://morepress.unizd.hr/books/index.php/press/catalog/book/120