Završna konferencija projekta "Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu"

Završna konferencija projekta "Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu"

Pozivamo Vas na završnu konferenciju projekta Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu, koja će se održati u zgradi DHM-a (Ruđera Boškovića 5)  u ponedjeljak, 11. rujna 2023. godine od 11 do 13 sati. Nositelj projekta je Sveučilište u Zadru, a partneri su Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Pozivnica

Više informacija o projektu: https://projekt-klima.eu/