Zadarska lingvistička srida

Srdačno vas pozivamo na predavanje koje će dr. sc. Christine Bickes (Sveučilište Leibniz u Hannoveru, Odsjek za njemački jezik i književnost) na njemačkom jeziku održati na temu „Sprachliche Hürden im deutschen Schulsystem – die Bedeutung sprachsensiblen Unterrichts“.

Predavanje će se održati u sklopu Zadarske lingvističke sride u srijedu, 7. lipnja 2017. u 18.00 sati u Dvorani za poslijediplomske studije (Rektorat Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar).

Sažetak