Zadarska lingvistička srida

Srdačno Vas pozivamo na predavanje koje će se održati u četvrtak, 24. svibnja 2012. u Dvorani za poslijediplomske studije u zgradi Rektorata (Mihovila Pavlinovića b. b.) od 18:30 do 20:00 sati. Marko Kapović, prof. (Sveučilište u Zadru), održat će predavanje na temu: Sociolingvistička analiza fonetskih varijabli u govoru Ciudad Reala - terensko istraživanje. Opširnije.