Veleposlanik Kanade u Hrvatskoj Nj. E. Alan Bowman na Sveučilištu u Zadru

U četvrtak, 5. svibnja na Sveučilištu u Zadru u sklopu nastupnog posjeta boravio je veleposlanik Kanade u Hrvatskoj Nj. E. Alan Bowman u pratnji savjetnice za politiku, medije i odnose s javnošću gđe. Ide Mahečić Bajović, a primio ih je prorektor prof. dr. Slaven Zjalić, prorektor za međuinstitucijsku suradnju i transfer tehnologija.

Prorektor prof.  dr. Zjalić upoznao je NJ. E. Bowmana s bogatom poviješću Sveučilišta u Zadru te mu je predstavio studijske programe, odjele i aktualne infrastrukturne projekte koji se realiziraju zahvaljujući EU sredstvima.

Veleposlanik NJ. E. Bowman pokazao je veliko zanimanje za povijest Sveučilišta u Zadru, ali i prioritete i razvojne planove Sveučilišta. Također je predložio povezivanje zadarske i kanadske akademske zajednice, posebno sa sveučilišnim gradom Halifaxom, te je istaknuo mogućnosti suradnje na područjima od zajedničkog interesa.

NJ. E. veleposlanik Alan Bowman naglasio je vrijedan rad izv. prof. dr. sc. Mirne Sindičić koja je zaposlena na Odjelu za francuske i iberoromanske studije na Sveučilištu u Zadru, a u kanadskim krugovima poznata je i prepoznata kao prevoditeljica knjiga na području francuske književnosti.

U nastavku dana veleposlanik Kanade u Hrvatskoj održao je predavanje za studente francuskog jezika.