Slobodna mjesta za upis na preddiplomskim studijima i integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima na jesenskom roku

Završeni su upisi studenata u prvu godinu jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih jednopredmetnih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u ljetnom roku. Na temelju rezultata državne mature i preko razredbenog postupka u ovom su roku upisana ukupno 774 studenta.

Sukladno Sporazumu o suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske Sveučilište je osiguralo i posebnu upisnu kvotu od dva mjesta po studijskom programu za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva.

Prijave za upis u jesenskom roku putem mrežne stranice https://www.postani-student.hr/ počele su 23. srpnja i traju do 17. rujna u 14:59.

Prijave za upis putem razredbenog postupka (za kandidate koji su maturirali prije 2010. godine, za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva te za pristupnike na dio izvanrednih studija) predaju se od 2. rujna do 6. rujna – za jednopredmetne studije u tajništvima nadležnih odjela, a za dvopredmetne u Uredu za preddiplomske i diplomske studije (Zadar, R. Boškovića 5/I).

Upisi pristupnika u jesenskom roku obavljat će se od 18. do 20. rujna 2019. godine na temelju konačnih rang-lista radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati u tajništvima nadležnih odjela (jednopredmetni studiji) i u Uredu za preddiplomske i diplomske studije (dvopredmetni studiji).

 

SLOBODNA MJESTA NA JEDNOPREDMETNIM PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA:

  • REDOVITI

 

 

 

JEDNOPREDMETNI

PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI JEDNOPREDMETNI

PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ:

 

 

1.

Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta (u Zadru)

4

2.

Učiteljski studij izvan sjedišta Sveučilišta (u Gospiću)

32

 

Ukupno:

36

 

 

 

 

 

JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ:

 

 

1.

Arheologija

28

2.

Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa

14

3.

Geografija; smjer: Primijenjena geografija

8

4.

Hrvatski jezik i književnost

31

5.

Informacijske znanosti

22

6.

Kultura i turizam

3

7.

Menadžment

2

8.

Nautika i tehnologija pomorskog prometa

5

9.

Podvodne znanosti i tehnologije

12

10.

Povijest

10

11.

Primijenjena ekologija u poljoprivredi

23

12.

Psihologija

1

13.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

3

14.

Sestrinstvo

1

 

Ukupno:

163

 

  • IZVANREDNI

 

 

JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ:

 

  1.  

Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa

28

  1.  

Kultura i turizam

26

  1.  

Menadžment

9

  1.  

Nautika i tehnologija pomorskog prometa

27

  1.  

Podvodne znanosti i tehnologije

14

  1.  

Primijenjena ekologija u poljoprivredi

13

  1.  

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

5

  1.  

Sestrinstvo

0

 

U K U P N O:

122

 

SLOBODNA MJESTA NA DVOPREDMETNIM PREDDIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA:

 

 

 

 

DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ:

 

 

1.

Anglistika

1

2.

Etnologija i antropologija

7

3.

Filozofija

35

4.

Francuski jezik i književnost

26

5.

Geografija; smjer: nastavnički

22

6.

Grčki jezik i književnost

14

7.

Hrvatski jezik i književnost

5

8.

Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu / Language and Communication in a Multilingual Society

1

9

Latinski jezik i rimska književnost

24

10.

Njemački jezik i književnost

26

11.

Pedagogija

2

12.

Povijest

2

13.

Povijest umjetnosti

16

14.

Ruski jezik i književnost

2

15.

Sociologija

1

16.

Španjolski jezik i književnost

11

17.

Talijanski jezik i književnost

31

18.

Talijanski jezik; smjer: prevoditeljski

18

19.

Teološko-katehetski studij

15

 

Ukupno:

259