Privremeni rezultati Natječaja za subvencionirano stanovanje kod privatnog stanodavca u Gospiću

Objavljeni su privremeni rezultati Natječaja za raspodjelu mjesta studentima u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje kod privatnih stanodavaca u Gospiću u akad. god. 2023./2024.

Rok za podnošenje prigovora je 8 dana od dana objave privremene rang-liste.

Prigovor se podnosi isključivo pisanim putem preporučenom poštom na adresu:
SVEUČILIŠTE U ZADRU
STUDENTSKI CENTAR
„Povjerenstvo za rješavanje prigovora“
Dr. Franje Tuđmana 24D
23000 Zadar

NAPOMENA:
Studenti mogu uložiti prigovor isključivo na izračun bodova, a naknadna dokumentacija se neće razmatrati.
Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije.

Nakon što Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmotri pristigle prigovore, donijet će odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora, o čemu će obavijestiti podnositelja, te će se utvrditi konačni rezultati.


-PRIVREMENA RANG-LISTA-