Privremene rang-liste za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj u akad. god. 2020./2021.

Objavljeni su privremeni rezultati Natječaja za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te subvencioniranje privatnog smještaja u akad. god. 2020./2021.

Rezultati su dani po godinama studija.
Rok za podnošenje prigovora na privremene rezultate traje od 13. kolovoza do 20. kolovoza 2020.
Prigovor se podnosi isključivo pisanim putem (upućuje redovnom poštom, preporučeno) na adresu:
SVEUČILIŠTE U ZADRU
CENTAR ZA STUDENTSKI STANDARD
Povjerenstvo za prigovore
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 d
23000 ZADAR
Naknadna dokumentacija neće se razmatrati, a studenti mogu uložiti prigovor isključivo na izračun bodova.
Rang-liste