Predstavljanje knjiga - Velika geografija Hrvatske

Predstavljanje knjiga - Velika geografija Hrvatske

Sveučilište u Zadru i Školska knjiga d.d. pozivaju vas na predstavljanje knjiga:

Velika geografija Hrvatske: Geografski položaj, granice i političko-geografska obilježja Hrvatske

Velika geografija Hrvatske: Razvoj i značenje hrvatske geografije 

Predstavljanje će se održati u ponedjeljak 23. svibnja 2022. u 12.00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru.

Pozivnica