Predavanje izv. prof. dr. sc. Andree Bartoccia sa Sveučilišta u Teramu

Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru i Hrvatski institut za povijest  imaju čast pozvati Vas na predavanje prof. dr. ANDREA BARTOCCIA sa Sveučilišta u Teramu pod nazivom “O nastanku papinske bule Ite vos (1517.) pape Leona X: diplomatski pregovori i podjela franjevačkoga reda” /

Intorno alla genesi della bolla Ite vos (1517) di Leone X: i negoziati diplomatici e la divisione dell‘Ordine dei Minori

Predavanje će se održati u Svečanoj dvorani u petak 27. listopada 2023. s početkom u 11.00 sati.

Pozivnica

Životopis: 

Izv. prof. dr. sc. Andrea Bartocci doktorirao je na Sveučilištu u Milanu srednjovjekovnu i modernu pravnu povijest te povijest i civilizacije na pariškoj Ecole des hautes études en sciences sociales. Na Sveučilištu u Teramu (Italija) poučavao je kodikologiju i povijest srednjovjekovnih i ranonovovjekovnih juridičkih spisa. Trenutno predaje srednjovjekovnu i ranonovovjekovnu pravnu povijest i povijest prava na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Teramu. Bio je profesor na Papinskome sveučilištu Antonianum u Rimu (Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani) te na Povijesnome talijanskome institutu za srednjovjekovlje u Rimu (Scuola Storica Nazionale per l'Edizione delle fonti documentarie del Istituto Storico Italiano per il Medio Evo).

Prof. Bartocci bio je stipendist mnogih institucija u Europi i SAD-u: Marie Curie Fellowship (Komparativna povijest, teorija i antropologija europske pravne kulture, doktorski program); doktorska i postdoktorska stipendija na Max Planck institutu u Frankfurtu za Europsku pravnu povijest; postdoktorska stipendija na Sveučilištu Berkeley u Kaliforniji (Robbins Religious and Civil Law Collection, School of Law, University of California, Berkeley).

Sudjelovao je na mnogim međunarodnim znanstvenim skupovima i konferencijama te je autor nekoliko knjiga i brojnih znanstvenih članaka na temu povijesti prava, diplomacije i napose franjevačkoga reda u kontekstu europske pravne povijesti.