Poziv na predstavljanje knjige Silbenske kulturološke teme I

Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Sveučilište u Zadru predstavljaju knjigu Teodore i Ivice Vigata: Silbenske kulturološke teme I u dvorani Ogranka Matice hrvatske u Zadru, Don Ive Prodana 1
u utorak, 6. veljače 2024. s početkom u 18:00 sati.

U programu sudjeluju: Rina Dože Marinić, dipl. pov. umj. i dipl. arheolog, Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević, prorektorica Sveučilišta u Zadru, doc. dr. sc. Ivana Petešić Šušak, izv. prof. dr. sc. Teodora Vigato te prof. dr. sc. Ivica Vigato. 
Program vodi Martina Drobnak, prof., a tekstove čita Tanja Telesmanić.