Poziv na predavanje „Rekognicija relikvijara iz katedrale sv. Stošije u Zadru“

Povodom Krševanovih dana kršćanske kulture i obilježavanja Dana Grada Zadra, Sveučilište u Zadru i Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru pozivaju Vas na predavanje akademika Maria Šlausa i prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešića  „Rekognicija relikvijara iz katedrale sv. Stošije u Zadru“.

Predavanje će se održati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV br. 2) u utorak, 22. studenoga 2022. s početkom u 12 sati.