Obrana sinopsisa disertacije - Julijan SUTLOVIĆ

Obrana sinopsisa disertacije - Julijan SUTLOVIĆ

U srijedu 1. lipnja 2022. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 14.00 sati, Julijan SUTLOVIĆ, mag. geogr., javno brani temu disertacije (sinopsis) pod naslovom Ranonovovjekovne pomorske karte Jadranskog mora kao medij komunikacije pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ante Blaće, izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević i prof. dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Julijan SUTLOVIĆ
Gostujuće predavanje dr. Lise E. Kim sa Sveučilišta u Yorku (UK): Exploration of the theoretical and empirical relevance of teacher wellbeing

Gostujuće predavanje dr. Lise E. Kim sa Sveučilišta u Yorku (UK): Exploration of the theoretical and empirical relevance of teacher wellbeing

U srijedu, 25. svibnja 2022. godine u 12:00 h  dr. Lisa E. Kim (Odjel za obrazovanje, Sveučilište u Yorku) će u okviru istraživačkog posjeta koji financira Europsko udruženje za psihologiju ličnosti (EAPP) održati predavanje u Svečanoj dvorani.

Pročitaj više
Gostujuće predavanje dr. Lise E. Kim sa Sveučilišta u Yorku (UK): Exploration of the theoretical and empirical relevance of teacher wellbeing
First34568101112Last