Obrana doktorskog rada - mr. sc. Tonći BOROVAC

Obrana doktorskog rada - mr. sc. Tonći BOROVAC

U ponedjeljak 12. rujna 2016. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.00 sati, mr. sc. Tonći BOROVAC javno brani doktorski rad pod naslovom Arheološki lokaliteti na otvorenom – problemi propadanja i zaštite pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Marija Kolega, prof. dr. sc. Branko Matulić i prof. dr. sc. Pavuša Vežić.
Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - mr. sc. Tonći BOROVAC
Obavijest pročelnicama/ima odjela, voditeljicama/ima centara

Obavijest pročelnicama/ima odjela, voditeljicama/ima centara

Molimo vas da do ponedjeljka, 12. rujna 2016. izradite raspored nastave za kolegije koji će se izvoditi pri vašem odjelu u zimskom semestru u akademskoj godini 2016./2017. Raspored se dostavlja Nevenu Pintariću, dipl. inf. u Službu za informatičku potporu u elektroničkom obliku na adresu raspored@unizd.hr. Obrazac za izradu rasporeda možete preuzeti ovdje.
Pročitaj više
Obavijest pročelnicama/ima odjela, voditeljicama/ima centara
12345