Obrane sinopsisa disertacija

Obrane sinopsisa disertacija

U srijedu 26. svibnja 2021. godine, s početkom u 10.00 sati, Maria Teresa COLL MARINÈ javno brani temu disertacije pod naslovom Carme Montoriol: teatre i identitat pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Ivana Lončar, izv. prof. dr. sc. Maria Pilar Godayol Nogué i prof. dr. sc. Montserrat Bacardí. Obrana će se održati na katalonskom jeziku putem video prijenosa u aplikaciji MS Teams. Osobe zainteresirane za praćenje javne obrane trebaju se prijaviti na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr sa svoje adrese iz domene @gmail.com, @outlook.com ili @unizd.hr.

U petak 28. svibnja 2021. godine, s početkom u 9.00 sati, Denis JURKOVIĆ, mag. educ. phil. i mag. paed., javno brani temu disertacije pod naslovom Interkulturalna osjetljivost studenata učiteljskih studija pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić, doc. dr. sc. Daliborka Luketić i prof. dr. sc. Neven Hrvatić. Obrana će se održati putem video prijenosa u aplikaciji MS Teams. Osobe zainteresirane za praćenje javne obrane trebaju se prijaviti na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr sa svoje adrese iz domene @gmail.com, @outlook.com ili @unizd.hr.

U petak 28. svibnja 2021. godine, s početkom u 9.00 sati, Valentina KOLIĆ PAVIĆ, mag. philol. ital., javno brani temu disertacije pod naslovom Percepcija i recepcija čakavske poezije u Istri u 21. stoljeću pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Robert Bacalja, doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović i doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti. Obrana će se održati putem video prijenosa u aplikaciji MS Teams. Osobe zainteresirane za praćenje javne obrane trebaju se prijaviti na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr sa svoje adrese iz domene @gmail.com, @outlook.com ili @unizd.hr.

U petak 28. svibnja 2021. godine, s početkom u 12.00 sati, Dino TARAS, dipl. arheol. i dipl. pov. umj., javno brani temu disertacije pod naslovom Brodolom iz 1. st. po Kr. na Južnom grebenu kod Silbe u kontekstu istovremenih jadranskih i mediteranskih nalaza pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Igor Borzić, dr. sc. Goranka Lipovac Vrkljan, znanstvena suradnica, i doc. dr. sc. Mate Parica. Obrana će se održati putem video prijenosa u aplikaciji MS Teams. Osobe zainteresirane za praćenje javne obrane trebaju se prijaviti na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr sa svoje adrese iz domene @gmail.com, @outlook.com ili @unizd.hr.

 

Pročitaj više
Obrane sinopsisa disertacija
Obrane sinopsisa disertacija

Obrane sinopsisa disertacija

U četvrtak 20. svibnja 2021. godine s početkom u 11.00 sati  ANA MARKUZ, mag. nov.,   javno brani temu disertacije pod naslovom  Strateško upravljanje mjerama energetske učinkovitosti u kontekstu politika i djelovanja Europske unije  pred stručnim povjerenstvom u sastavu:  doc. dr. sc. Ante Samodol,  izv. prof. dr. sc. Anita Peša i dr. sc. Željko Lovrinčević, znanstveni savjetnik. Obrana će se održati putem video prijenosa u aplikaciji Google Meet i moći će se pratiti preko poveznice:  https://meet.google.com/asy-qqha-qmi?authuser=0&hs=122

U srijedu 19. svibnja 2021. godine s početkom u 11.00 sati  GORDANA GOLUBIĆ, mag. iur.,  javno brani temu disertacije pod naslovom  Global Financial Crisis and the Threat for Financial Stability and International Relations  (Globalna financijska kriza i prijetnja za financijsku stabilnost i međunarodne odnose) pred stručnim povjerenstvom u sastavu:  doc. dr. sc. Sonja Brlečić Valčić,  izv. prof. dr. sc. Ivica Zdrilić  i doc. dr. sc. Maja Mihelja Žaja. Obrana će se održati putem video prijenosa u aplikaciji Google Meet i moći će se pratiti preko poveznice:  https://meet.google.com/ddv-dwqo-wks

 

Pročitaj više
Obrane sinopsisa disertacija
123578910Last

Theme picker