Obrana doktorskog rada - Božo KESIĆ

Obrana doktorskog rada - Božo KESIĆ

U petak 15. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12. 30 sati, Božo KESIĆ, mag. educ. philol. angl. i mag. educ. hist. art., javno brani doktorski rad pod naslovom Spomenici u Hrvatskoj od 1991. godine do danas pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević, prof. dr. sc. Josip Belamarić i izv. prof. dr. sc. Antonija Mlikota.

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Božo KESIĆ
Obrana sinopsisa disertacije - Lovre PANĐA

Obrana sinopsisa disertacije - Lovre PANĐA

U četvrtak 14. prosinca 2023. godine na Sveučilištu u Zadru (Trg kneza Višeslava 9, informatička učionica 1.4), s početkom u 11.00 sati, Lovre PANĐA, mag. educ. geogr., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Razvoj višesenzorskog sustava za modeliranje pluvijalnih poplava u urbanim područjima pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Nina Lončar, doc. dr. sc. Ivan Marić i izv. prof. dr. sc. Ivan Čanjevac.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Lovre PANĐA
Obrane sinopsisa disertacija

Obrane sinopsisa disertacija

U srijedu 13. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.00 sati, Filip LENIĆ, mag. educ. hist., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Odnos crkvenih struktura prema nacionalno-političkim previranjima kroz prizmu službe zadarskog nadbiskupa Petra Dujma Maupasa (1862. – 1891.) pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mateo Bratanić, izv. prof. dr. sc. Zlatko Begonja i doc. dr. sc. Ante Gverić. 

U srijedu 13. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, Luka KNEZ, mag. educ. hist., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Općina Zadar 1980-ih: Nadzor, represija i politička kontrola pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ante Bralić, doc. dr. sc. Ante Delić i doc. dr. sc. Ante Gverić. 

U četvrtak 14. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.00 sati, Irena ČAPETA, prof., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Makarsko primorje u tranziciji od 1980. do 2000. pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ante Bralić, doc. dr. sc. Branko Kasalo i prof. dr. sc. Tado Oršolić. 

U četvrtak 14. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, dvorana u suterenu), s početkom u 11.00 sati, Sara IGLIĆ, mag. archeol., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Model upravljanja arheološkom baštinom: primjer krškog krajolika pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mate Parica, izv. prof. dr. sc. Dario Vujević i dr. sc. Filomena Sirovica, znanstvena suradnica. 

U četvrtak 14. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.30 sati, Danijela PASKA, mag. soc. i mag. ethnol., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Kultura šutnje i medikalizacija ženskog iskustva: kulturnoantropološka analiza diskursa reproduktivnog zdravlja žena pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Danijela Birt Katić, izv. prof. dr. sc. Valerija Barada i doc. dr. sc. Brigita Miloš. 

Pročitaj više
Obrane sinopsisa disertacija
Obrana sinopsisa disertacije - mr. sc. Adrian Josip JEŽINA

Obrana sinopsisa disertacije - mr. sc. Adrian Josip JEŽINA

U četvrtak  14. prosinca 2023. godine, s početkom u 12.00 sati,  mr. sc. Adrian Josip JEŽINA  javno brani temu doktorskog rada pod naslovom Model upravljanja razvojem liderskih kompetencija u jugoistočnoj Europi pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Davor Perkov,  izv. prof. dr. sc. Ivica Zdrilić i izv. prof. dr. sc. Borna Jalšenjak. Obrana će se održati na Libertas međunarodnom sveučilištu (Trg J. F. kennedyja 6b, Zagreb) u kabinetu 28/III.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - mr. sc. Adrian Josip JEŽINA
Obrana doktorskog rada - Vlatka TOMIĆ

Obrana doktorskog rada - Vlatka TOMIĆ

U ponedjeljak 11. prosinca 2023. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat), s početkom u 12.00 sati, Vlatka TOMIĆ, prof., javno brani doktorski rad pod naslovom Staatskunde i hrvatske zemlje sredinom 19. stoljeća – opojmljivanje zemlje i ljudi pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mateo Bratanić, dr. sc. Mladen Ančić, prof. emeritus, i doc. dr. sc. Filip Šimetin-Šegvić.

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Vlatka TOMIĆ
Obrana sinopsisa disertacije - Mislav Stjepan ČAGALJ

Obrana sinopsisa disertacije - Mislav Stjepan ČAGALJ

U ponedjeljak 11. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13.00 sati, Mislav Stjepan ČAGALJ, mag. geogr., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Friends-and-neighbors efekt na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Denis Radoš, prof. dr. sc. Zoran Stiperski i izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić.

 

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Mislav Stjepan ČAGALJ
Obrana doktorskog rada - Edin BADIĆ

Obrana doktorskog rada - Edin BADIĆ

U ponedjeljak 4. prosinca 2023. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat) s početkom u 13.00 sati, Edin BADIĆ, mag. philol. angl. i mag. philol. suet., javno brani doktorski rad pod naslovom Strategije prevođenja tabu-tema u hrvatskim prijevodima anglofone dječje književnosti pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Smiljana Narančić Kovač, izv. prof. dr. sc. Vanda Mikšić i prof. dr. sc. Rafaela Božić.

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Edin BADIĆ
Obrane sinopsisa disertacija

Obrane sinopsisa disertacija

U ponedjeljak 4. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13.00 sati, Tea KOKOTOVIĆ, mag. archeol. i mag. anthrop., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Kvaliteta života zajednica na lokalitetima viteških redova u kontinentalnoj Hrvatskoj pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivana Kružić, izv. prof. dr. sc. Karla Gusar i doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić.

U srijedu 6. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 10.00 sati, Helena NOVAK PENGA, dipl. muzikolog i prof./dipl. bibl., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Etnomuzikološko istraživanje glagoljaškog pjevanja Zadarske nadbiskupije u digitalnom okruženju pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, prof. dr. sc. Grozdana Marošević i doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan.
Obrana će se moći pratiti u aplikaciji Zoom putem poveznice:
https://us06web.zoom.us/j/89867284909?pwd=ttLpKFZEbfpVbYcwirKk6fpNy3cIwQ.1

 

Pročitaj više
Obrane sinopsisa disertacija
Obrana sinopsisa disertacije - Iva ANČIĆ

Obrana sinopsisa disertacije - Iva ANČIĆ

U četvrtak 30. studenoga 2023. godine, s početkom u 15.30 sati, Iva ANČIĆ javno brani temu doktorskog rada pod naslovom Promjene u trendu upravljanja u kontekstu održivosti i uspješnosti poslovanja multinacionalnih kompanija u Republici Hrvatskoj kroz utjecaj žena u upravnim odborima pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv.  prof.  dr. sc. Sonja Brlečić Valčić, izv. prof. dr. sc. Sandra Šokčević i doc. dr. sc. Vesna Sesar. Obrana će se održati na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu (J. F. Kennedyja 6b, kabinet 28/III).

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Iva ANČIĆ
Obrane sinopsisa disertacija

Obrane sinopsisa disertacija

U utorak 28. studenoga 2023. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat), s početkom u 12.00 sati, Martina KORIĆ, dipl. arheol. i dipl. geogr., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Tehnološki, društveni i kulturni pokazatelji tekstilne proizvodnje u predrimskoj srednjoj Dalmaciji pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, izv. prof. dr. sc. Igor Borzić i izv. prof. dr. sc. Mate Parica.

U utorak 28. studenoga 2023. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat), s početkom u 16.30 sati, Eduard VISKOVIĆ, prof. i dipl. arheol., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Arheološki pokazatelji karaktera i razvoja kasnoantičkog naselja na prostoru današnjega grada Hvara pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Borzić, prof. dr. sc. Ante Uglešić i dr. sc. Ana Konestra, znanstvena suradnica.

U srijedu 29. studenoga 2023. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat), s početkom u 12.00 sati, Dušanka ROMANOVIĆ, dipl. arheol. i dipl. geogr., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Antički šivani brodovi iz Zatona kod Nina u kontekstu jadranskog pomorstva pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mate Parica, izv. prof. dr. sc. Igor Borzić i doc. dr. sc. Mladen Pešić, znanstveni suradnik.

U četvrtak 30. studenoga 2023. godine na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, prizemlje, dvorana 101), s početkom u 11.00 sati, Ivana BANOVAC,  mag. archeol., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Uloga žena u društvenom životu Salone u vrijeme Principata pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Željko Miletić, prof. dr. sc. Dražen Maršić i izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli.

Pročitaj više
Obrane sinopsisa disertacija
135678910Last