Obrane doktorskih radova

Obrane doktorskih radova

U ponedjeljak 8. travnja 2024. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat), s početkom u 12.00 sati, Morana VUKOVIĆ, dipl. arheol., javno brani doktorski rad pod naslovom Liburnska keramika s prostora južne Liburnije pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vedran Barbarić, doc. dr. sc. Martina Čelhar i izv. prof. dr. sc. Mate Parica.

U četvrtak 11. travnja 2024. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (Mihovila Pavlinovića 1, dvorana u suterenu), s početkom u 12.00 sati, Marija VUKŠIĆ, mag. ethnol. i anthrop. et mag. philol. angl., javno brani doktorski rad pod naslovom Kulturno-antropološka analiza narativa o iskustvu liječenja u javnozdravstvenom sustavu Republike Hrvatske pred stručnim povjerenstvom u sastavu:  prof. dr. sc. Senka Božić-Vrbančić, izv. prof. dr. sc. Tanja Bukovčan i prof. dr. sc. Mislava Bertoša.

U petak 12. travnja 2024. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (Mihovila Pavlinovića 1, dvorana u suterenu), s početkom u 12.00 sati, Daniela JEŽIĆ, univ. spec. philol., javno brani doktorski rad pod naslovom Tekstne vrste u predizbornoj kampanji: tekstno-lingvistička analiza tekstnih vrsta iz hrvatskih javnih glasila pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vlado Sušac, doc. dr. sc. Manuela Svoboda i izv. prof. dr. sc. Petra Žagar-Šoštarić.

Pročitaj više
Obrane doktorskih radova
Znanstveno - stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem posvećen marikulturi u Jadranskom moru - Adriatic Mariculture

Znanstveno - stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem posvećen marikulturi u Jadranskom moru - Adriatic Mariculture

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske poziva Vas na Znanstveno - stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem posvećen marikulturi u Jadranskom moru - Adriatic Mariculture.

Pročitaj više
Znanstveno - stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem posvećen marikulturi u Jadranskom moru - Adriatic Mariculture
Konferencija „Održivo plavo gospodarstvo u kontekstu klimatskih promjena i degradacije bioraznolikosti potaknuto morskim tehnologijama“

Konferencija „Održivo plavo gospodarstvo u kontekstu klimatskih promjena i degradacije bioraznolikosti potaknuto morskim tehnologijama“

Konferencija „Održivo plavo gospodarstvo u kontekstu klimatskih promjena i degradacije bioraznolikosti potaknuto morskim tehnologijama“  održat će se 10. travnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati na Sveučilištu u Zadru.

Pročitaj više
Konferencija „Održivo plavo gospodarstvo u kontekstu klimatskih promjena i degradacije bioraznolikosti potaknuto morskim tehnologijama“
First910111214161718Last