PETRA-E na Sveučilištu u Zadru

Na Sveučilištu u Zadru 3. i 4. lipnja 2022. organizira se susret PETRA-E mreže. PETRA-E mreža je zajednica europskih institucija posvećenih poučavanju književnog prevođenja. Mreža je nastala na temelju ERASMUS + projekta u okviru kojeg je osmišljen PETRA-E okvir koji definira kompetencije i razine književnog prevođenja kako bi se unaprijedilo književno prevođenje i dalo jasan okvir za njegovo poučavanje. Trenutno su članovi PETRA-E mreže 25 sveučilišta i instituta iz više od deset europskih država.

U sklopu susreta, osim radnih sastanaka, održat će se za studente zadarskih filologija i dvije radionice književnog prevođenja. Radionicu o audiovizualnom prevođenju održat će dr. sc. Eliza Claudia Filimon sa Sveučilišta Zapad iz Temišvara, a radionicu o prevođenju znanstvene fantastike i fantasyja održat će izv. prof. dr. sc. Anikó Sohá s Katoličkog sveučilišta Pázmány Péter iz Budimpešte.

U večernjim satima održat će se okrugli stol o književnom prevođenju. Na okruglom stolu, koji moderira prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević, predstavit će se programi književnog prevođenja na Sveučilištu u Zadru te iskustva i programi književnog prevođenja na drugim europskim sveučilištima. Kao ilustracija rada na književnom prevođenju na Sveučilištu u Zadru predstavit će se i projekt «Razglednica» u okviru kojeg je objavljena i knjiga «Poetska razglednica». U «Poetskoj razglednici» objavljen je izbor zadarske poezije koju su preveli studenti i nastavnici Sveučilišta u Zadru. Predstavljanje «Poetske razglednice» moderira prof. dr. sc. Rafaela Božić.