Petar Lorini: učitelj i utemeljitelj suvremenoga hrvatskoga morskog ribarstva

Petar Lorini: učitelj i utemeljitelj suvremenoga hrvatskoga morskog ribarstva

Petar Lorini (Sali, 30. travnja 1850. – Beograd, 17. srpnja 1921.) je jedan od najistaknutijih učitelja i pedagoških pisaca u Dalmaciji te vrhunski stručnjak za morsko ribarstvo na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Rodom iz Sali na Dugom otoku, a životom i djelovanjem povezan s mnogim hrvatskim i drugim gradovima i selima na jadranskoj obali od Trsta do Kotora, Petar Lorini bio je uronjen u samo esenciju društveno-gospodarskog sustava toga dijela Sredozemlja.

U svojim je rodnim Salima, nedugo nakon  namještenja za pučkog učitelja, uveo nastavu na hrvatskom jeziku 1873. Stoga je s pravom u prigodi 100. obljetnice tog događaja osnovna škola u Salima imenovana po njemu. Po(d)učavao je sve generacije Saljana, od temeljenog opismenjavanja do upoznavanja s aktualnim društvenim i gospodarskim prilikama u svijetu i u domovini. Uputio je na važnost znanstvenog istraživanja ribarstva i važnost podučavanja ribara obilježjima morske biologije i ekologije, upotrebi ribolovnih tehnika i alata, prerade ribe, osmišljavanju združivanja malih ribara i programa financiranja ribolova te socijalne skrbi o starijim ribarima te potrebi održivog upravljanja ograničenim bogatstvima mora, što je, poznavajući neumjerenost mnogih sudionika u morskom ribarstvu, moguće postići preciznom regulacijom ribolova zakonskim i podzakonskim zabranama i nadzorom provedbe tih akata. Posebno su dragocjene njegove vizionarske ideje o važnosti akvakulture.

Iz radova u knjizi jasan je vizionarski pogled Lorinija koji je očito u mnogim pogledima bio ispred svog vremena te stoga ova knjiga ima i posve suvremeni utjecaj obzirom da su brojne njegove ideje i preporuke i danas aktualne.

Ova znanstvene knjiga na prikladan način komemorira najvažnija Lorinijeva postignuća kao podsjetnik na ono što je bilo, kao pregled onoga što jest i kao pogled prema onomu što će možda biti u hrvatskom morskom ribarstvu.

Knjigu možete kupiti u Sveučilišnoj knjižari Citadeli po cijeni od 120,00 kn.