Otvoreni dan Odjela za lingvistiku

Otvoreni dan Odjela za lingvistiku
Otvoreni dan Odjela za lingvistiku održat će se u srijedu, 30. svibnja 2012. od 9 do 16 sati. Na Otvorenom danu djelatnici Odjela za lingvistiku s više različitih aktivnosti predstavit će svoj Odjel i studijski program budućim studentima i široj zainteresiranoj javnosti. Poziv.