Okrugli stol „Bolonja – jučer, danas, sutra“

U organizaciji Odbora za praćenje Bolonjskog procesa pri Studentskom zboru održava se okrugli stol pod nazivom Bolonja – jučer, danas, sutra, na kojemu će sudjelovati: prof. dr. sc. Leonardo Marušić, prof. dr. sc. Igor Radeka, doc. dr. sc. Nikola Vuletić i Goran Đurđević te Ivan Buljan kao moderator. Okrugli stol održat će se u petak 19. listopada u 17.30 sati u Velikoj dvorani DHM-a (Odjel za povijest). Radujemo se vašem dolasku.