Obrane sinopsisa disertacija

U srijedu 13. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.00 sati, Filip LENIĆ, mag. educ. hist., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Odnos crkvenih struktura prema nacionalno-političkim previranjima kroz prizmu službe zadarskog nadbiskupa Petra Dujma Maupasa (1862. – 1891.) pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mateo Bratanić, izv. prof. dr. sc. Zlatko Begonja i doc. dr. sc. Ante Gverić. 

U srijedu 13. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, Luka KNEZ, mag. educ. hist., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Općina Zadar 1980-ih: Nadzor, represija i politička kontrola pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ante Bralić, doc. dr. sc. Ante Delić i doc. dr. sc. Ante Gverić. 

U četvrtak 14. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.00 sati, Irena ČAPETA, prof., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Makarsko primorje u tranziciji od 1980. do 2000. pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ante Bralić, doc. dr. sc. Branko Kasalo i prof. dr. sc. Tado Oršolić. 

U četvrtak 14. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, dvorana u suterenu), s početkom u 11.00 sati, Sara IGLIĆ, mag. archeol., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Model upravljanja arheološkom baštinom: primjer krškog krajolika pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mate Parica, izv. prof. dr. sc. Dario Vujević i dr. sc. Filomena Sirovica, znanstvena suradnica. 

U četvrtak 14. prosinca 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.30 sati, Danijela PASKA, mag. soc. i mag. ethnol., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Kultura šutnje i medikalizacija ženskog iskustva: kulturnoantropološka analiza diskursa reproduktivnog zdravlja žena pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Danijela Birt Katić, izv. prof. dr. sc. Valerija Barada i doc. dr. sc. Brigita Miloš.