Obrane doktorskih radova

U petak 7. srpnja 2017. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 12.00 sati, mr. sc. Martina PAVKOVIĆ javno brani doktorski rad pod naslovom Arhitekt Vjekoslav Bastl pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vinko Srhoj, dr. sc. Tomislav Premerl, znan. savj. u miru, i prof. dr. sc. Julija Lozzi Barković.

U petak 7. srpnja 2017. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 14.00 sati, Luka MARŠIĆ, prof., javno brani doktorski rad pod naslovom Afekti kod Platona i Hegela. Filozofijska objašnjenja aspekta ovisnosti pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprek, prof. dr. sc. Jure Zovko i doc. dr. sc. Marko Vučetić.