Obrana sinopsisa disertacije - Vesel LEKAJ

U ponedjeljak 21. studenoga 2022. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.30 sati, Vesel LEKAJ, mag. hist. art., javno brani temu disertacije (sinopsis) pod naslovom Kasnoantička i ranosrednjovjekovna arheološka slika prostora Dečana (R. Kosovo) pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Josipa Baraka Perica, izv. prof. dr. sc. Karla Gusar i prof. dr. sc. Mirja Jarak.