Obrana sinopsisa disertacije - Radmila PAVLIČIĆ

U srijedu  30. studenoga 2022. godine, s početkom u 16.00 sati  Radmila PAVLIČIĆ, mag. oec., javno brani temu disertacije pod naslovom  Hrvatska perspektiva zdravstvene strategije Europske unije u kontekstu novog digitalnog doba pred stručnim povjerenstvom u sastavu:  izv. prof. dr. sc. Sandra Šokčević,  doc. dr. sc. Jurica Bosna i izv. prof. dr. sc. Bojan Morić Milovanović. Obrana će se održati na Libertas međunarodnom sveučilištu Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b, kabinet br. 28.