Obrana sinopsisa disertacije - Petra ŠPADIĆ

U utorak 12. ožujka 2024. godine u prostorijama Centra za jadransku onomastiku i etnolingvistiku Sveučilišta u Zadru (Trg kneza Višeslava 9, dvorana 3.1), s početkom u 11.00 sati, Petra ŠPADIĆ, mag. educ. philol. hisp. i mag. educ. philol. ital., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod Međujezični utjecaji u ovladavanju španjolskim leksikom kod govornika hrvatskog jezika pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Maša Musulin, prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav i dr. sc. Marina Jajić Novogradec, znanstvena suradnica.

Obrana će se moći pratiti u aplikaciji Zoom putem poveznice:

https://us06web.zoom.us/j/2903742496?pwd=bi95MlQzdVFlVXRzUlI5N1QzQjJBQT09&omn=85099005681